چتر بازی

چتر بازی

چتر بازی

فن چتربازی در ایران بطور کلی به 2 دسته بشرح زیر تقسیم می شود

چتر بازی اتوماتیک

دراین نوع چتربازی برای پرش پرنده چترباز دو چتر در نظر گرفته شده است 1- چتر اصلی اتوماتیک 2 - چتر کمکی غیر اتوماتیک. در چتر بازی اتوماتیک پرنده فقط عمل پریدن از وسیله پرنده را انجام میدهد و دخالتی در باز شدن چتر ندارد. چتر او بوسیله بند15فوتی که به بند پیوند ویا بند مسکوتین معروف و دارای قفل مخصوصی نیزمیباشد که با اتصال این قفل به کابل سیمی به قطرحدودا 10میلی متر که دربدنه هواپیما و هلیکوپتر وجود دارد عملیات باز کردن چتر را پس از پریدن چترباز از وسیله پرنده انجام میدهد که زمان آن بین 2.5 تا 4 ثانیه میباشد.در صورتی که چتراصلی بطور کامل باز نشد  و یا اصلا باز نشد او میتواند با استفاده از چتر کمکی که در جلوی سینه اش بسته شده است ، با کشیدن دستگیره ای که در سمت راست آن تعبیه شده چتر کمکی را به اختیار باز کند .از انواع چترهای اتوماتیک می توان به چترهای T-10. Mc1-1. D-10 اشاره کرد. امروزه چتربازی اتوماتیک بیشتر کار برد نظامی دارد

چتربازی غیر اتوماتیک  سقوط آزاد

 

این نوع چتربازی حرفه ای و کاملا عکس اتوماتیک است یعنی پرنده چترباز با چتر غیر اتوماتیک ازارتفاع مشخص می پرد وبا سرعتی در حدود 230 کیلو مترویا بیشترسقوط آزاد مینماید و درارتفاع ایمن  چتررا بوسیله دستگیره و یا پایلوت شوت  باز می کند .امروزه چتر بازی سقوط آزاد به پیشرفت های ما فوق تصوری رسیده و ضمن اینکه کاربرد امدادی و نظامی بسیار بالایی دارد بعنوان مهیج ترین ورزش در سراسر جهان از جایگاه ویژهای برخوداربوده و دارای رشته های مختلفی میباشد که منجمله به آنها اشاره میشود. تندم یا دو نفره ، فرود دقت ، استیل ، همگیری گروهی ، رلاتیف کاناپی،و... که مهیج ترین آن بیس جامپینگ و مانور با چتر های فوق سرعتی در خشکی و روی رودخانه میباشد.و معدود افرادی نیزهستند که بدون پوشیدن چتر به همراه پرنده های فوق حرفه ای ( که وظیفه شان حمایت و پشتیبانی صد درصد ازاو میباشند . پرش می نمایند وپس اززمان مشخصی که سقوط آزاد انجام میدهند بالطبع برای فرود بر روی زمین نیاز به چتر میباشد که این مهم به دو صورت امکان پذیر است ، چتر او با کمک یک پرنده دیگر که چتر اورا با خود حمل کرده است به او پوشانیده میشود و یا با اتصال بوسیله کارابین، خود را به چتر بازی دیگری متصل و چتر را باز و فرود می آیند که هیجان آنرا باید از زبان خودشان شنید. چتر بازی سقوط آزاد در تمام کشورهای جهان یکی از رشته های ورزشهای هوایی محسوب و متولی آن فدراسیون جهانی ورزشهای هوایی بنام FAI با قدمت 106 ساله که مقر آن درکشور فرانسه میباشد ومانند سایر رشته های ورزشی دارای مسابقات جهانی و سیزم ارتشهای جهان میباشد که همه ساله اجرا میشود که ورزشکاران این رشته تکنیکها و هنرهای خود را به نمایش میگذارند