دوره های آموزشی

طرح ساماندهی پهپادهای غیرنظامی
طرح ساماندهی پهپادهای غیرنظامی

تاریخ شروع: 1398/11/3
آموزش پاراگلایدر
آموزش پاراگلایدر

تاریخ شروع: 1398/10/18